Taśma ostrzegawcza – podstawa podczas wykonywania pracy niestandardowej

Taśma ostrzegawcza - podstawa podczas wykonywania pracy niestandardowej

Prowadzenie jakichkolwiek pracy niestandardowej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Dodatkowo pracownik lub pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni. Co zatem musi posiadać pracownik, kiedy wykonuje taką pracę.

Co to jest praca niestandardowa?

Trudno jest tak naprawdę zdefiniować ściśle pracę standardową oraz niestandardową. W zależności od środowiska pracy można to zrobić również łatwiej oraz trudniej. Najłatwiej definicję takiej pracy opisać na przykładzie fabryki. W fabryce istnieje szereg prac, które mają swój ściśle zdefiniowany opis związany z kolejnością wykonywanych czynności, rodzajem środków ochrony indywidualnych i zbiorowych, czy poziomem wyszkolenia. Są to prace standardowe. Prace niestandardowe to prace, które tymi opisami nie są objęte. Najczęściej w fabryce praca taka jest wykonywana przez dział utrzymania ruchu oraz firmy zewnętrzne zatrudniane do prac nad utrzymaniem obiektu i maszyn.

taśma ostrzegawcza zielono biała

Podstawowe narzędzie – taśma ostrzegawcza

Wiedząc, jaka jest definicja pracy niestandardowej, możemy wyliczać, co jest potrzebne do jej wykonania. Można podzielić te elementy na trzy grupy:

  • środki ochrony,
  • narzędzia,
  • zabezpieczenie terenu.

Ostatni punkt często jest najważniejszy. Zabezpiecza on bowiem jednakowo pracujących mechaników, monterów itp. przed niespodziewanym wtargnięciem w obręb prac innych pracowników. Zabezpiecza też tych pracowników przed nieświadomym wkroczeniem w strefę podwyższonego ryzyka lub wręcz niebezpieczną. Taśma ostrzegawcza jest to podstawowe narzędzie do tego, aby sygnalizować, że w danej strefie nie powinien znajdować się nikt nieupoważniony. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest to działanie. Odgrodzenie terenu zwykłą taśmą ostrzegawczą, to nie jest optymalne rozwiązanie, ale w przypadku wystąpienia wypadku, możemy się tym działaniem wybronić. Pracownik powinien mieć więc łatwy dostęp do takiego materiału.